Qr-koodid

Sellel lehel on võimalik valida välja küsimused, millele osalejad vastama hakkavad. Rippmenüüst saab küsimusi sorteerida kategooriate järgi. Sobilikud küsimused tuleb markeerida, lisades linnukese kasti. Viimaks saab küsimused QR koodide kujul välja printida. Osalejad saavad QR koode skaneerida QR koodi lugemise rakendusega nutiseadmes.