Mis värvi fooritulega tohib ületada ülekäigurada?

Vastusevariandid (vali üks):