Millised võivad olla kiusamise tagajärjed?

Vastusevariandid (vali mitu):