Milline järgnevatest tegevustest on küberkiusamine?

Vastusevariandid (vali üks):