Mille eest hoiatab see liiklusmärk?

Vastusevariandid (vali üks):