Mida teha kui näed, et kedagi kiusatakse?

Vastusevariandid (vali mitu):