Mida tähendab pildil olev liiklusmärk?

Vastusevariandid (vali üks):