Mida ei tohi teha ületades sõiduteed?

Vastusevariandid (vali mitu):