Kust peab ületama sõiduteed?

Vastusevariandid (vali üks):