Kui pakutakse proovimiseks suitsu või alkohoolset jooki, siis kuidas käitun?

Vastusevariandid (vali üks):