Kui sul on janu, siis mida on kasulik juua? Vali õige variant

Vastusevariandid (vali üks):