Kui peaksid kohtuma kodu- või kooliteel armsate karupoegadeg, siis kas läheksid nende juurde või on pigem õige eemale hoida?

Vastusevariandid (vali üks):