Kui nahale satub mõni aine, mis võib olla mürgine, siis kuidas toimin?

Vastusevariandid (vali üks):