Kui keegi võtab kooli kaasa mõne ohtliku aine, siis kuidas käitud?

Vastusevariandid (vali üks):