Kui koer peaks inimest ründama, siis kuidas ennast kaitsta? Vali õiged väited

Vastusevariandid (vali mitu):