Kohtudes kurja koeraga oleks õigem kõndida koera suunas või koerast rahulikult eemale?

Vastusevariandid (vali üks):