Kes on vaikiv enamus, ehk kõrvalseisjad?

Vastusevariandid (vali üks):