Keda kiusatakse peamisel kõige rohkem?

Vastusevariandid (vali mitu):