Kas oleks kasulik kurja koera eest varjuda mõne suurema eseme taha?

Vastusevariandid (vali üks):