Kas mürgistusest peab teavitama ka siis, kui mul ei hakka paha?

Vastusevariandid (vali üks):