Kas karuga kohtudes võiks tema eest põgeneda puu otsa?

Vastusevariandid (vali üks):