Karuga kohtudes ... .

Vastusevariandid (vali mitu):