Kaart

Siin lehel on võimalik märkida üles peidetud QR koodide asukohad füüsilises maailmas. Kaardi väljaprintimiseks tuleb vajutada printimise nuppu. Kaardi asukohtadega võib anda osalejatele QR koodide hõlpsamaks leidmiseks.