Avaleht


Tegemist on aktiivõppemeetodil põhineva mänguga 8-11 aastastele lastele. Kasutatakse QR-koode, mis asuvad erinevates punktides (need saab ise määrata vastavalt oma asukohale). Iga QR- koodi taga leidub üks küsimus viiest erinevast valdkonnast (ootamatu kohtumine ohtlike/tigedate loomadega, kiusamisest koolis, mürgistuse teemal, tervislik toitumine ning liikluskäitumine). Läbi mängu saavad lapsed juurde teadmisi, kuidas erinevate takistustega iseseisvalt oma kooliteel toime tulla. Teiseks suureks plussiks on see, et mäng on liikuv ning aktiivne.

Läbi mängu õpivad lapsed tundma maailma enda ümber, mängides saavad lapsed juurde teadmisi ja oskusi, mida saavad kasutada kogu oma edaspidises elus.

 

QR koodi mängu läbiviimiseks on soovituslikud:

  1. Printer
  2. Arvuti
  3. Nutiseade või seadmed osalejatele
  4. Andmeside võimalust nutiseadmetele

Osalejate arv on piiramatu.